Personbil

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.

För att få ett B-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år. Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Är du under 18 år måste anmälningsblankett vara påskriven av målsman och lämnas före första körtillfället. Den kan du skriva ut här.

För att få övningsköra personbil måste du ha fyllt 16 år, du måste även ha ett gilitigt körkortstillstånd.

OBS! Ska du övningsköra privat?

För att få övningsköra privat måste du och din handledare ha gått en handledarutbildning!