Kunskapsprov & Förarprov

Kunskapsprov B

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Läs mer om riskutbildning via länken nedan.
Riskutbildning (Körkortsportalen)

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste båda proven göras om.

Läs mer om Sammanhållet Förarprov behörighet B

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.

Boka prov

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig till prov. Utbildar du dig privat kan du själv boka direkt via länken Boka prov längst ner på den här sidan.

Servicelöfte

Löftet omfattar den service som du ska kunna förvänta dig när du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov och körprov) för behörighet B.

Förstagångsprov

När du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov och körprov) för behörighet B – personbil, lovar vi dig en tid för kunskapsprovet inom två veckor och en tid för körprovet senast två veckor från kunskapsprovet på någon av våra provorter.

Observera att servicelöftet endast gäller när du bokar ditt första sammanhållna förarprov för behörighet B. Det gäller inte om du behöver boka ytterligare ett nytt sammanhållet förarprov om dina första prov inte blev godkända eller att giltighetstiden på något av proven gått ut.

Omprov

Om ditt första kunskapsprov eller körprov inte är godkänt har vi som mål att kunna erbjuda ytterligare minst två prov inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen. Du bokar ett nytt sammanhållet förarprov. Båda proven bokar du vid ett och samma tillfälle.

Observera att servicelöftet endast gäller när du bokar ditt första sammanhållna förarprov för behörighet B. Det gäller inte om du behöver boka ytterligare ett nytt sammanhållet förarprov om dina första prov inte blev godkända eller att giltighetstiden på något av proven gått ut.

Frågor och svar om Servicelöftet

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor som ska utvärderas. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 av de 65 frågorna som ingår i provet. Provtiden är 50 minuter.

Kunskapsprovet innehåller frågor om bland annat:

  • fordonskännedom och manövrering
  • miljö
  • trafiksäkerhet
  • trafikregler
  • personliga förutsättningar

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande.

Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådanpå sidan Krav på identitetshandling

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket

Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov. Du kan inte ta med eget foto. Detta gäller även dig som redan har körkort och ska göra prov för ny behörighet.

Läs mer om fotografering hos Trafikverket

Trafikverket skickar ett inbetalningskort på avgiften för fotografering.

Provplatser

På sidan Förarprovskontor hittar du Förarprovs alla provplatser, med information om adress, öppettider, vilka provtyper som genomförs på de olika provplatserna och om det finns möjlighet till fotografering.

Förarprovskontor

Anpassade prov

Om du har svårt att läsa eller skriva, eller inte förstår svenska så bra, kan du få göra ett anpassat kunskapsprov.
Läs mer om anpassade prov

Godkänt kunskapsprov

Direkt efter provet får du får ett skriftligt beslut på att provet är godkänt. Ett godkänt kunskapsprov (behörighet B) är giltigt i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste båda proven göras om.

Har du sedan tidigare ett godkänt och giltigt körprov, får du efter kunskapsprovet besked om att ditt körkort är utfärdat. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling).

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet inte vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Till dess att du har fått körkortet måste du, när du kör, ha med dig en handling som styrker din identitet, till exempel ett pass eller ID-kort. Rätten att köra med en ID-handling gäller endast under de två veckor som du har på dig att hämta ut körkortet. Därefter måste du ha med dig körkortet då du kör.

Underkänt kunskapsprov

Om kunskapsprovet blir underkänt får du ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna.

Även om ditt kunskapsprov är underkänt ska du genomföra körprovet. Ett godkänt körprov är giltigt i två månader. Det är därför viktigt att du gör om kunskapsprovet inom denna tid, annars får du göra om båda proven.

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid för det godkända provet.

Läs mer om hur du ansöker om förlängd provtid

Mer information

Frågor och svar om körkortsprov

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20) om kursplan, behörighet B och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:43) om förarprov, behörighet B

Sök föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats